Search for University Jobs in Sciences

Job ID: 222464

Postdoctoral Researcher in Mathematics: Well-rounded number-theoretic lattices / Matematiikan tutkijatohtori: Hyvinpyöristetyt lukuteoreettiset hilat
Aalto University


Date Posted Sep. 28, 2023
Title Postdoctoral Researcher in Mathematics: Well-rounded number-theoretic lattices / Matematiikan tutkijatohtori: Hyvinpyöristetyt lukuteoreettiset hilat
University Aalto University
, Finland
Department T302 Dept. Mathematics and Systems Analysis
Application Deadline Open until filled
Position Start Date Available immediately
 
 
 • Post-Doc
 • Mathematics/Applied Mathematics
 
 
Aalto University is where science and art meet technology and business. We shape a sustainable future by making research breakthroughs in and across our disciplines, sparking the game changers of tomorrow and creating novel solutions to major global challenges. Our community is made up of 13 000 students, 400 professors and close to 4 500 other faculty and staff working on our dynamic campus in Espoo, Greater Helsinki, Finland. Diversity is part of who we are, and we actively work to ensure our community’s diversity and inclusiveness. This is why we warmly encourage qualified candidates from all backgrounds to join our community.

Department of Mathematics and Systems Analysis is an international highly regarded academic community of more than 100 employees, with around 20 professors, 10 lecturers, 20 postdocs, and 45 doctoral candidates. Our department has a particularly welcoming culture, nurturing innovativeness and communication among our international and diverse faculty.

Postdoctoral Researcher in Mathematics: Well-rounded number-theoretic lattices

We are looking for a postdoctoral researcher in the area of algebraic number theory and Euclidean lattices. Possible research topics include:
 • Well-rounded lattices
 • Lattice packings and quantization
 • Hard lattice problems and lattice algorithms
 • Applications to security


Research experience in algebraic number theory and familiarity with lattices is essential. Additionally, some background in probability theory and/or complexity theory is considered an asset. The applicant is expected to hold a PhD degree in mathematics. A research level proficiency in English, both writing and speaking, is expected.

We offer a diverse, international, and open research environment. We expect the candidate to significantly shape the research questions which we investigate together as well as to pursue their own research with their existing research networks. Additionally, the candidate can benefit from our extensive academic and industrial networks.

The position will be supervised by Professor Camilla Hollanti and be part of the Algebra, Number Theory, and Applications (ANTA) Group (http://math.aalto.fi/en/research/discrete/anta/index.html). ANTA is part of the Department of Mathematics and Systems Analysis (https://math.aalto.fi/en/) hosting several strong research groups.

The tentative duration of the position is January — December 2024, but the starting date is negotiable. There is an option to renew the contract subject to mutual agreement. The initial monthly gross salary is €3880, including occupational health care.

Please send your application as a single PDF file through the eRecruitment system via the link ‘Apply now’. Review of applications will begin on November 1, and continue until the position is filled. The application portal will be closed latest on November 15. Your application should include the following documents:
 • Statement of purpose (describe your motivation, mathematical background and other relevant skills, scientific interests and career goals, and mention your preferred starting date.)
 • CV
 • University transcripts
 • PhD certificate (or an estimated graduation date if the degree is not completed)


In addition, two reference letters are required. They should be sent to Minna Westerlund (firstname.lastname@aalto.fi) directly by the writer of letter. We do not accept letters submitted by the applicant.

Aalto University is an equal opportunity employer dedicated to attracting, retaining and developing our people regardless of gender identity, ethnicity, disability, and age. We encourage applications from all suitably qualified persons from all sectors of the community.

For additional information on the position, contact Camilla Hollanti (firstname.lastname@aalto.fi).
For submission related queries, contact Johanna Glader (firstname.lastname@aalto.fi).

*****************

About Finland
Finland is known for its high quality of life, great work-life balance, safety, clean nature, and family-friendly policies such as affordable high-quality healthcare and daycare and free schools. Helsinki is known as a vibrant international city with a metropolitan area population of over 1.2 million people. Finland is consistently ranked high in quality of life and was just listed again as the “happiest country” in the world: World Happiness Report: The world's happiest countries for 2023 | CNN.
For more information about living in Finland: https://www.aalto.fi/en/careers-at-aalto/living-in-finland

*********************
Aalto-yliopistossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Rakennamme kestävää tulevaisuutta saavuttamalla läpimurtoja avainalueillamme ja niiden yhtymäkohdissa. Samalla innostamme tulevaisuuden muutoksentekijöitä ja luomme ratkaisuja maailman suuriin haasteisiin.Yliopistoyhteisöömme kuuluu 13 000 opiskelijaa ja yli 4500 työntekijää, joista 400 on professoreita.Kampuksemme sijaitsee Espoon Otaniemessä.Monimuotoisuus on osa meitä, ja teemme jatkuvaa työtä yhteisömme monimuotoisuuden ja syrjimättömyyden varmistamiseksi. Siksi kannustammekin päteviä hakijoita taustasta riippumatta liittymään yhteisöömme.

Matematiikan ja systeemianalyysin laitos on kansainvälinen, arvostettu yli 100 työntekijän akateeminen yhteisö, johon kuuluu noin 20 professoria, 10 lehtoria, 20 tutkijatohtoria ja 45 väitöskirjatutkijaa. Laitoksemme vieraanvarainen kulttuuri vaalii innovatiivisuutta ja kommunikointia kansainvälisen ja monimuotoisen henkilöstömme keskuudessa.

Matematiikan tutkijatohtori: Hyvinpyöristetyt lukuteoreettiset hilat

Haemme tutkijatohtoria algebrallisen lukuteorian ja euklidisten hilojen alueelle. Mahdollisia tutkimusaiheita ovat:
-                     Hyvinpyöristetyt hilat
-                     Hilapakkaukset ja kvantisointi
-                     Vaikeat hilaongelmat ja hila-algoritmit
-                     Tietoturvasovellukset

Tutkimuskokemus algebrallisesta lukuteoriasta ja hilojen tuntemus on välttämätöntä. Lisäksi jonkin verran taustaa todennäköisyysteoriassa ja/tai kompleksisuusteoriassa katsotaan eduksi. Hakijalta edellytetään matematiikan tohtorin tutkintoa ja tutkimustason englannin kielen kirjallista ja suullista taitoa.

Tarjoamme monipuolisen, kansainvälisen ja avoimen tutkimusympäristön. Odotamme hakijan muokkaavan yhdessä tutkimiamme ongelmia merkittävästi sekä jatkavan omaa tutkimustaan olemassa olevien tutkimusverkostojensa kanssa. Lisäksi ehdokas voi hyötyä laajoista akateemisista -ja yritysyhteistyöverkostoistamme.

Tehtävää valvoo professori Camilla Hollanti ja tehtävään valittu henkilö on osa Algebran, lukuteorian ja sovellusten (ANTA) ryhmää (http://math.aalto.fi/en/research/discrete/anta/index.html). ANTA-ryhmä on osa matematiikan ja systeemianalyysin laitosta (https://math.aalto.fi/en/), jossa toimii useita vahvoja tutkimusryhmiä.

Tehtävän alustava kesto on tammi-joulukuu 2024, mutta aloituspäivä on neuvoteltavissa. Sopimusta on mahdollista jatkaa yhteisellä sopimuksella. Alkuperäinen bruttokuukausipalkka on 3880 euroa sisältäen työterveyshuollon.

Lähetä hakemuksesi yhtenä PDF-tiedostona sähköisen hakujärjestelmän kautta. Hakemusten käsittely alkaa 1. marraskuuta ja jatkuu, kunnes paikka on täytetty. Hakuportaali suljetaan viimeistään 15. marraskuuta. Hakemuksessa on oltava seuraavat liitteet:
 • Hakukirje (kuvaile motivaatiotasi, matemaattista taustaasi ja muita asiaankuuluvia taitojasi, tieteellisiä kiinnostuksen kohteitasi ja uratavoitteitasi ja mainitse haluamasi aloituspäivä.)
 • Ansioluettelo
 • Yliopiston opintosuoritusotteet
 • Tutkintotodistus tohtorin tutkinnosta (tai arvioitu valmistumispäivä, jos tutkinto ei ole vielä valmis)


Lisäksi vaaditaan kaksi suosituskirjettä. Suosituksen kirjoittajan tulee lähettää suosituskirje suoraan Minna Westerlundille (firstname.lastname@aalto.fi).  Emme hyväksy hakijan itse lähettämiä tai hakemukseensa liittämiä kirjeitä.

Aalto-yliopisto on tasa-arvoisten mahdollisuuksien työnantaja, joka on sitoutunut houkuttelemaan, pitämään ja kehittämään työntekijöitämme sukupuoli-identiteetistä, etnisestä alkuperästä, vammaisuudesta ja iästä riippumatta. Kannustamme hakemuksia kaikilta riittävän päteviltä henkilöiltä kaikilta yhteisön aloilta.

Lisätietoja tehtävästä antaa Camilla Hollanti (firstname.lastname@aalto.fi).
Hakemusteknisiin kysymyksiin vastaa Johanna Glader (firstname.lastname@aalto.fi).
More about Aalto University:
Aalto.fi
twitter.com/aaltouniversity  
facebook.com/aaltouniversity
instagram.com/aaltouniversity

 
Please reference AcademicKeys.com in your cover letter when
applying for or inquiring about this job announcement.
 
 

Contact Information

 
Please see the job description for contact details
pertaining to this university job announcement.

 

Refer this job to a friend or colleague!New Search | PreviousRSS for the latest higher education jobs
Atom for the latest higher education jobs
Need a Sabbatical Home?
AcademicHomes.com